R. Marcoux, Vultus velatus ou la figuration positive de la tristesse dans l'iconographie de la fin du Moyen Âge », Médiévales, pp.2-19, 2011.

, On the Virgin Mary as both exemple and mediator of emotions to the end of devotional practices, see Carol M

. Schuler, The Seven Sorrows of the Virgin Mary: Popular culture and cultic imagery in Pre-Reformation Europe », Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art, vol.21, pp.5-28, 1992.

, The correlation between the two has been already discussed, see for example Tryggve Lundén « Jungfru Maria som corredemptrix eller medåterlösarinna. Framställd i liturgisk diktning och bildkonst från Sveriges medeltid », Kyrkohistorisk Årsskrift, vol.79, pp.32-60, 1979.

A. Malin, Ordinarius Lincopensis c:a 1400 och dess liturgiska förebilder, Der Heiligenkalender Finnlands. Seine Zusammensetzung und entwicklung, p.44, 1925.

S. Borgehammar and . Marias-medlidande, Ett bidrag till studiet av birgittinsk spiritualitet, Maria i Sverige under tusen år, vol.1, p.335, 1996.

, Lund, Arlöv, 1972.

. Uppsala-;-ibid, . Revelaciones, . Book, and . Viii, An English translation is proposed by Bridget Morris & Denis Searby, up to Book VII in Spring 2014. The last books are planned to be translated as well, Books VI-VII, vol.1, 1956.

, « Maria är således för Birgitta långt mer än ett identifikationsobjekt ; hon är utan vidare en verklig individ, värd vår uppmärksamhet och vördnad? », Stephan Borgehammar, « Marias medlidande. Ett bidrag till studiet av birgittinsk spiritualitet, Brodd et A.Härdelin (éd.), Maria i Sverige under tusen år, vol.1, p.334, 1996.