Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Dannebrogsmønten og andre mønter med faner & Ny variant af ”Dannebrogsmønten

Complete list of metadata

https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02436143
Contributor : Jens Christian Moesgaard <>
Submitted on : Sunday, January 12, 2020 - 2:32:56 PM
Last modification on : Monday, January 13, 2020 - 1:38:27 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02436143, version 1

Collections

Citation

Jens Christian Moesgaard. Dannebrogsmønten og andre mønter med faner & Ny variant af ”Dannebrogsmønten. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Nordisk Numismatisk Union, 2019. ⟨hal-02436143⟩

Share

Metrics

Record views

25