Trekronervåbenet på en planlagt dansk skilling under Erik af Pommern? - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad Year : 2018

Trekronervåbenet på en planlagt dansk skilling under Erik af Pommern?

(1) ,
1
Not file

Dates and versions

hal-02436023 , version 1 (12-01-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02436023 , version 1

Cite

Jens Christian Moesgaard, Gabriel Foglia. Trekronervåbenet på en planlagt dansk skilling under Erik af Pommern?. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 2018. ⟨hal-02436023⟩
13 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More