Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Trekronervåbenet på en planlagt dansk skilling under Erik af Pommern?

Complete list of metadatas

https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02436023
Contributor : Jens Christian Moesgaard <>
Submitted on : Sunday, January 12, 2020 - 11:09:40 AM
Last modification on : Monday, January 13, 2020 - 1:38:24 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02436023, version 1

Collections

Citation

Jens Christian Moesgaard, Gabriel Foglia. Trekronervåbenet på en planlagt dansk skilling under Erik af Pommern?. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Nordisk Numismatisk Union, 2018. ⟨hal-02436023⟩

Share

Metrics

Record views

18