Συμβολή στην Ιστορία των βιβλιοθηκών στην αναγεννησιακή Κύπρo - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year :

Συμβολή στην Ιστορία των βιβλιοθηκών στην αναγεννησιακή Κύπρo

Contribution à l'histoire des bibliothèques dans la Chypre de la Renaissance

Not file

Dates and versions

hal-02360512 , version 1 (13-01-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02360512 , version 1

Cite

Λογοτεχνικές Aποτυπώσεις, Kόσμου Της Kύπρου, Πρακτικα Διεθνους, Επιστημονικου Συνεδριου, Gilles Grivaud. Συμβολή στην Ιστορία των βιβλιοθηκών στην αναγεννησιακή Κύπρo. Διά ανθύμησιν καιρού και τόπου. Λογοτεχνικές αποτυπώσεις του κόσμου της Κύπρου, Oct 2012, Nicosie, Cyprus. ⟨hal-02360512⟩
14 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More